Політика конфіденційності

За допомогою цієї Політики (далі «Політика конфіденційності») регулюється політика конфіденційності Веб-платформи https://cuenca4ukraine.eu/ (далі «Платформа»), яка належить Пабло Вісенте Легаспі (Промоутер, далі), з адресою C/ Menéndez Valdés, 28 1B, 28015 Madrid, з NIF 04568177D та контактною електронною адресою для цілей цієї політики конфіденційності за адресою: webmaster @cuenca4ukraine.eu.

1. Використання, призначення та застосовуваний правовий режим

Платформа – це механізм взаємодії, спілкування та підтримки, який Організатор надає користувачам Інтернету з метою надання їм достатньої, законної та адекватної інформації про їхню діяльність, продукти та послуги щодо їх законної економічної діяльності та бізнесу, який регулюються чинними правилами Іспанії, а в тому, що стосується:

 • На надання послуг інформаційного суспільства, на базовій основі, згідно із Законом 34/2002 від 11 липня про послуги інформаційного суспільства та електронної комерції.
 • На обробку персональних даних згідно з чинними іспанськими та європейськими правилами щодо захисту персональних даних фізичних осіб. Зокрема, Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року (далі «RGPD») є безпосередньо застосовним відповідно до положень цього ж стандарту.

У будь-якому випадку, користувач зобов’язується належним і законним використанням Платформи, а також вмісту, продуктів і послуг, доступних на ній, відповідно до чинного законодавства.

Так само, користувач Платформи спеціально зобов’язується:

 • Гарантувати достовірність, правдивість, своєчасність і точність усіх даних, переданих Організатору, при цьому такий користувач несе повну відповідальність за інше.
 • Використовуйте його виключно для цілей і функцій, наданих для цієї мети Організатором, представляючи такі функції, як вони є Організатором, забороняючи користувачеві використовувати Платформу для будь-яких інших цілей або засобів.
 • Здійснювати законне та законне використання Платформи, уникаючи несанкціонованого, шахрайського, незаконного чи незаконного використання її та/або вмісту та інформації, доступних через неї, уникаючи порушення цієї політики та застосовних правил, а також завдаючи шкоди законним правам та інтересам Організатора, або будь-якої іншої третьої сторони, яка може постраждати внаслідок таких дій.
 • Не завдавайте шкоди системам або елементам, пов’язаним із Платформою, її постачальниками чи третіми сторонами, не намагайтеся порушити заходи безпеки чи аутентифікації, не виконуйте жодних дій, які спричиняють непропорційне або непотрібне перенасичення інфраструктури чи комунікацій. середовище, пов’язане з Платформою, атакуючи її будь-яким чином. Організатор може вжити стільки запобіжних або коригуючих заходів, скільки необхідно для захисту його інтересів, щоб Веб-платформа функціонувала належним чином і конкретні функції, що надаються в кожному випадку.
 • Не запроваджувати чи поширювати через Платформу комп’ютерні віруси чи шкідливе програмне забезпечення, які можуть завдати шкоди.
 • Не намагатися отримати доступ, використовувати та/або маніпулювати даними Організатора або під його відповідальність, або сторонніх постачальників та інших користувачів.
 • Зокрема, лише орієнтовно та не вичерпно, користувач зобов’язується не передавати, не поширювати та не надавати третім особам інформацію, дані, контент, повідомлення, які можуть становити порушення прав Організатора або третіх осіб.

Отримувати доступ без дозволу або взаємодіяти з фальшивою особистістю, видавати себе за особу третіх осіб або не використовувати її, або виконувати будь-які інші дії, які можуть спричинити плутанину або ввести в оману щодо правильної ідентифікації відповідного користувача.

2. Користувачі

Ця політика конфіденційності адресована користувачам Платформи щодо обробки їхніх персональних даних.

У будь-якому випадку, слід зазначити, що ця Платформа орієнтована на користувачів старше 18 років, і її використання неповнолітніми заборонено.

Інформація та персональні дані, надані користувачами, які мають намір переглядати або зареєструватися на Платформі, мають бути:

 • Достатній, хоча скоригований, обмежений та пропорційний законним цілям поводження, про які повідомляє The Promoter, з максимальною повагою до принципів обмеження цілей та мінімізації персональних даних (статті 5.1, розділи б) і в) РГПД).
 • Точний, оновлений та правдивий, щоб мати можливість належним чином перевірити особу, спроможність та, якщо це доречно, представлення відповідного користувача, а також щоб мати можливість налаштувати, у кожному випадку, обробку даних, яка здійснюється до конкретних потреб і реальної ситуації користувачів. Все це згідно з принципом достовірності персональних даних (5.1 розділ г) РГПД).

Користувачі несуть повну відповідальність за правильне використання своїх облікових записів і паролів, пов’язаних з ними. Якщо зареєстрований користувач вважає, що безпека його облікового запису та пов’язаних з ним паролів, можливо, була порушена, він повинен негайно зв’язатися з Організатором за допомогою контактної інформації, наведеної на початку цієї Політики, та повідомити про відповідну ситуацію або інцидент, щоб Організатор міг прийняти відповідні заходи, які є прийнятними з моменту повідомлення, здійсненого користувачем. Вся відповідальність за збитки, пов’язані з неналежним використанням та особистим керуванням обліковими записами та пов’язаними з ними паролями, лягатиме на користувачів, які мають такі облікові записи, повністю звільняючи Організатора в результаті вищесказаного.

3. Право на інформацію

Відповідно до чинних нормативно-правових актів про захист персональних даних та звертаючи особливу увагу на положення статей 12-14 РГПД, повідомляємо наступне:

 • Контролером даних є Пабло Вісенте Легаспі з адресою C/ Menéndez Valdés, 28 1B, 28015 Madrid, з NIF 04568177D, веб-сайт https://cuenca4ukraine.eu/ та контактною електронною адресою: webmaster@cuenca4ukraine.eu
 • Що персональні дані, які користувачі надають через Платформу, будуть оброблятися з метою, визначеною особливим чином у цій політиці конфіденційності та, за необхідності, у різних формах даних, наданих на Платформі. У цьому сенсі збір даних через Платформу служить наступним цілям обробки:
 • Дозволяє користувачам переміщатися по ньому, дозволяючи таким чином доступ до інформації та вмісту, доступного на Платформі, включаючи інформацію про рекламні кампанії, спрямовані на укладання контрактів на продукти та послуги, від Організатора або від третіх сторін. компаній, з якими Організатор пов’язаний . Такий доступ розуміється без шкоди для обтяжливого характеру вмісту, послуг і конкретних продуктів, які пропонуються через Платформу, і з якими користувачі можуть укласти договір, якщо вони того бажають.
 • Вирішуйте конкретні запити та запити, які користувачі можуть зробити в цій області.
 • Обробляйте покупки та обробляйте замовлення користувачів.
 • Прийміть стільки заходів захисту, скільки можна застосувати відповідно до чинних правил, включаючи можливу анонімізацію ваших персональних даних, застосовуючи для цього відповідні методи, доступні для цієї мети. Тому в цій сфері також можуть проводитися анонімізації та псевдонімізації для найкращого захисту ваших особистих даних.
 • Застосовуйте відповідні заходи безпеки, технічні та/або організаційні заходи щодо персональних даних користувачів, які є зручними у відповідь на ризики, які Організатор завжди виявляє навколо їхніх прав, включаючи шифрування персональних даних та інші заходи, які можуть включати певні обробки даних користувачів Платформи.

Якщо ви не згодні з такими цілями лікування, ми закликаємо вас негайно залишити нашу Платформу. В іншому випадку, наприклад, приймаючи цю політику або просто продовжуючи переглядати Платформу, попередньо знаючи інформацію, що міститься в цій політиці, буде розумітися, що користувач однозначно погоджується на цілі лікування, проінформовані раніше. Для цих цілей необхідно також дотримуватися положень розділу 4 цієї політики щодо згоди та прав користувачів у цій сфері.

 • Що законною основою лікування є, насамперед, згода користувача, так що, як тільки користувач був поінформований про цю політику, якщо він погоджується з нею або просто продовжує переглядати Платформу, буде розуміти, що він дає свою згоду . безсумнівно обробляти ваші персональні дані для зазначених цілей. Тому, якщо користувач не погоджується з цією політикою або цілями інформованого лікування, як уже зазначено, його настійно просять не продовжувати перегляд і негайно залишити Платформу. У разі конкретного запиту або укладання договору користувачами певного вмісту, продуктів або послуг через Платформу, основною основою лікування буде те, що пов’язане з необхідним застосуванням переддоговірних заходів на запит зацікавленої сторони, коли це так, або стосується виконання контракту, якщо користувач нарешті укладає контракт на відповідний вміст, продукт або послугу.
 • Що, загалом, персональні дані користувачів, зібрані через Платформу, не будуть передані третім сторонам без попереднього повідомлення про те, які конкретні дані будуть передані, особу правонаступників або одержувачів їхніх даних, їхню діяльність та конкретні цілі обробки, для яких зазначені правонаступники можуть виділити свої дані.
 • Що загалом міжнародні передачі Ваших персональних даних не плануються, вжиття необхідних заходів у цій сфері відповідно до РГПД інакше.
 • Відповідно до статті 30 Комерційного кодексу Іспанії, у випадку, якщо користувач є клієнтом Організатора, після припинення відносин між сторонами його персональні дані можуть зберігатися Промоутером протягом шести років . Якщо це не клієнт, ваші дані користувача зберігатимуться протягом строго необхідного часу, щоб ви могли правильно переміщатися, отримувати доступ та насолоджуватися вмістом, продуктами та послугами, доступними через Платформу, які вам потрібні або які ви відвідуєте, все це , відповідно до положень цієї політики конфіденційності та чинного законодавства в кожному конкретному випадку.
 • Щоб ви могли скористатися своїми правами на доступ, виправлення, видалення, обмеження обробки, перенесення даних та заперечення, надіславши письмове повідомлення на електронну адресу webmaster@cuenca4ukraine.eu з Ref. «Реалізація прав», що супроводжує ваш запит копією вашого національного документа, що посвідчує особу, або еквівалентного документа, що посвідчує особу (паспорт, NIE…). Якщо ви вважаєте, що ваші особисті права не враховані належним чином, ви можете подати претензію до компетентного контролюючого органу, у цьому випадку до Іспанського агентства із захисту даних.

4. Згода заінтересованої сторони

Приймаючи цю політику, користувач дає свою однозначну, вільну та інформовану згоду на обробку своїх персональних даних для цілей обробки, описаних у розділі 3 цієї політики конфіденційності. У конкретному випадку файлів cookie необхідно дотримуватися положень політики щодо файлів cookie .

Користувач матиме можливість вибрати спосіб обробки та призначення своїх даних відповідно до своїх конкретних інтересів і потреб у кожному конкретному випадку, так що, коли обробка заснована на їх згоді, він матиме право відкликати його в будь-який час , хоча таке Відкликання жодним чином не вплине на законність попередньої обробки, здійснюваної Організатором.

У будь-якому випадку Організатор може перешкодити використанню Платформи та пов’язаних з нею служб, вмісту та функцій, якщо користувач не приймає цю політику або не дає згоди на обробку його особистої інформації відповідно до влаштовані в ньому.

Прийняття цієї політики не залежить від можливого прийняття юридичних умов певного типу, які можуть регулювати конкретні контракти користувачами послуг і продуктів, доступних через Платформу.

5. Безпека

Організатор прийняв і застосовує рівні безпеки, які вимагаються чинним законодавством щодо персональних даних, за які він відповідає, на основі відповідного підходу ризику, і намагається встановити та/або застосувати додаткові технічні або організаційні засоби та заходи захисту в з метою посилення загальної безпеки обробки персональних даних, систем, середовища зв’язку та корпоративної організації, а також для забезпечення належного захисту від несанкціонованої або незаконної обробки та від їх втрати, знищення чи випадкового пошкодження (принцип цілісності та конфіденційності). Однак користувач повинен знати, що заходи безпеки в Інтернеті ні в якому разі не є неприступними і завжди відповідають сучасним стандартам і вартості застосування.

Для цих цілей він особливо розгляне критерії застосування та заходи безпеки, а також інші зобов’язання щодо безпеки, пов’язані з RGPD, з особливою увагою до положень статті 32 RGPD.

6. Обов’язок зберігати таємницю та конфіденційність

Організатор зобов’язується дотримуватись зобов’язань щодо збереження таємниці та конфіденційності щодо інформації та персональних даних, наданих користувачами Платформи, і що знаходиться під його контролем та відповідальністю, відповідно до чинного законодавства та підходу ризику, який взагалі відповідає разів.

7. Чинність та зміна політики конфіденційності

Ця політика діє з 25 травня 2018 року. Організатор залишає за собою право змінювати цю політику, адаптувати її до майбутніх законодавчих, доктринальних або юридичних змін, які можуть бути застосовні, або з технічних, операційних, комерційних, корпоративних і ділових причин, заздалегідь і обґрунтовано інформуючи користувачів про зміни. коли це можливо. У будь-якому випадку, рекомендується щоразу, коли ви отримуєте доступ до цієї платформи, детально читати цю політику, оскільки будь-які зміни будуть опубліковані через неї. Крім того, Організатор може інформувати користувачів особисто та заздалегідь про прогнозовані зміни в цій політиці, до її набрання чинності, коли це технічно та обґрунтовано можливо, зокрема, коли вони вважаються зареєстрованими користувачами або клієнтами Організатора.

8. Юридичний контакт

Захист ваших прав важливий для Організатора, тому у разі виникнення будь-яких питань чи пропозицій, які ви хотіли б надіслати нам щодо цієї політики, будь ласка, зв’яжіться з нами за електронною адресою: webmaster@cuenca4ukraine.eu.

9. Юрисдикція та відповідна юрисдикція

Загалом, будь-які суперечності та конфлікти будуть переважно передаватися сторонами, які їм відомо, щоб отримати дружнє рішення та за взаємною згодою, використовуючи для цих цілей, що стосується Організатора, юридичний канал контакту (або захист даних делегат, якщо він призначений), описано в розділі 9 цієї політики. Якщо це неможливо, виходячи з критеріїв, що містяться в RGPD, для визначення компетенції провідного або головного органу, щоб бути в курсі будь-яких конфліктів, суперечок або претензій щодо цієї політики конфіденційності, щонайменше, адміністративно, повідомляється, що таким органом буде Іспанське агентство із захисту даних (AEPD), яке в будь-якому випадку повинно відповідати положенням статті 56 RGPD. Щодо права на ефективний судовий захист проти Промоутера в цих випадках, положення статті 79.2 RGPD також будуть застосовуватися, і відповідні дії повинні бути вжиті перед суддями та судами Мадрида, якщо Промоутер знаходиться в Іспанія. У будь-якому випадку, чинні правила будуть іспанською.